XSERVERS.XYZ
Click to copy IP
Players Online
Join Our Discord
Name: 3 Legendary Key
Price: 110.00 88.00

! בתיבה הזאת תקבלו 100 אחוז להשיג לגנדרי
אבל וזה אבל גדול. אתם לא יכולים להחליט/לדעת איזה לגנדרי יצא לכם מהתיבה

אתם מקבלים שלוש תיבות לגנדרי ב15 שקל הנחה
אזהרה

אנחנו ממליצים להקליט כשאתם פותחים את התיבה כי אם קרה ולא קיבלתם משהו מהתיבה
בלי הקלטה לא נוכל להחזיר את המפתח/להביא את הפר
ס


᲼᲼Copyright © XServers 2023. All Rights Reserved.