XSERVERS.XYZ
Click to copy IP
Players Online
Join Our Discord
Name: Shiny Legendary Key
Price: 55.00 44.00

.התמונה להמחשה בלבד יש יותר פוקימונים מבתמונה

! shiny בתיבה הזאת תקבלו 100 אחוז להשיג לגנדרי
אבל וזה אבל גדול. אתם לא יכולים להחליט/לדעת איזה לגנדרי יצא לכם מהתיבה

אזהרה

אנחנו ממליצים להקליט כשאתם פותחים את התיבה כי אם קרה ולא קיבלתם משהו מהתיבה
בלי הקלטה לא נוכל להחזיר את המפתח/להביא את הפר
ס


᲼᲼Copyright © XServers 2023. All Rights Reserved.